AMINO-MIX®  Štěstí přeje připraveným  Nástrahy a návnady pro sportovní rybolov 

OBCH. PODMÍNKY
Obchodní podmínky

1) Všeobecná ustanovení
Kupující zasláním závazné objednávky potvrzuje, že akceptuje obchodní podmínky pro dodávku zboží, vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné a obě s nimi souhlasí. Objednávka je potvrzením kupní smlouvy, která vzniká v době převzetí objednaného zboží kupujícím. Místem doručení je adresa doručení, uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.
Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po jeho převzetí a zaplacení. Vyplněním objednávkového formuláře, dává kupující prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a jeho nákupech.


2) Objednání zboží a služeb
Nabízíme Vám možnost nákupu přímo z Vašeho domova, kde můžete nakupovat nonstop. Objednávat si můžete
jednoduše a pohodlně pomocí nákupního košíku nebo e-mailem. Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě-objednávce.
Podmínkou pro naplnění platnosti elektronické objednávky, je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. K uzavření kupní smlouvy se vyžaduje formální potvrzení objednávky  prodávajícím. U některých druhů zboží, jejichž cena je vyšší než 20.000,-Kč ( případně při náročnější přípravě zboží), si dodavatel vyhrazuje právo změnit dodavatelské a platební podmínky, případně si vyžádat zálohu. Současně však o této změně je objednatel okamžitě informován, přičemž může objednávku bez udání důvodu zrušit.
Minimální cena objednávky zboží dopravovaného poštou - dobírkou je 500,-Kč včetně poštovného.


3) Balné a poštovné, přepravné
Platební podmínky a způsob dodání si můžete vybrat před odesláním objednávky. Při objednávce nad 1.000,-Kč
je poštovné, přepravné a balné zdarma.


4) Dodací lhůta
Dodací lhůta je 3-10 pracovních dnů, není-li uvedeno jinak. V případě, že některé zboží nebude skladem, budeme
Vás neprodleně kontaktovat.


5) Reklamace a záruka
Případné reklamace vyřídíme s Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním řádem.
Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je kupující povinen neprodleně nahlásit naší firmě. Na veškeré zboží se vztahuje záruční lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.

Záruka se nevztahuje na:- nesprávné použití výrobku
- nesprávným skladováním
Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy - na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro  jeho osobu
- na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního
trhu nezávisle na vůli dodavatele.

Postup při reklamaci: 1)  Informujte nás e-mailem nebo písemně
2) Zboží zašlete jako doporučený balík ( ne na dobírku ) na naši adresu
3) Do zásilky uveďte důvod reklamace a Vaši adresu
4) Doklad o nabytí reklamovaného zboží v našem obchodě
Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 3O dnů od převzetí zboží naší firmou.


6) Závěrečná ustanovení
Odesláním objednávky kupující akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky. Pro zákazníky podléhající obchodnímu zákoníku (t.j. podnikatelé a firmy) platí stejné podmínky a vrácení a reklamace zboží se pak řídí obchodními vztahy podle obchodního zákoníku.

Zákony a předpisy:
- zákon č. 455/1991 Sb., O živnostenském podnikání
- zákon č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů

 

Tyto Obchodní podmínky jsou platné od 1.5. 2011.

OWNjNDc